Privacy Policy

Omdat uw privacy ook voor ons enorm van belang is!

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u aan Arclinea Breda een opdracht geeft of goederen en/of diensten levert, verwerken wij de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
– E-mailadres
– Uw mobiele/vaste telefoonnummer
– Uw huidige/nieuwe woonadres
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Typenummers van aangeschafte artikelen
– Garantietermijnen van aangeschafte artikelen

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Uitvoering van de overeenkomsten
– We verwerken uw persoonsgegevens om een juiste offerte en facturatie uit te kunnen voeren
– We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten. U heeft het recht om u te alle tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Arclinea Breda verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkonst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons boekhoudprogramma, projectadministratie en database door medewerkers van Arclinea Breda.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst
– Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid door Arclinea Breda. Dat betekekent dat u bij ons een verzoek indient om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Arclinea Breda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: info@arclinea-breda.nl.

Arclinea Breda wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl